Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 03/11/2008 10:11

3/11/08, Εκκλησιαστικό Λύκειο - πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (1) ενός ατόμου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, για την εξής κατα αριθμό ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητες: Καθαριστών ΥΕ άτομα (1) ένα,

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργος και ηλικίας απο 18 μέχρι 65 ετών. Χρονική διάρκεια απασχόλησης 8 μήνες. Πληροφορίες στα ΚΕΠ της Νομαρχίας Χανίων, του Δήμου Χανίων και στη Γραμματέα της Σχολής κ. Κοσμαδάκη Άννα, στο τηλ. 2821044475. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης (Τρίτη 18 Νοεμβρίου)