Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 10/09/2008 10:09

04/09/08, Πρόσληψη ενός μηχανοτεχνίτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη ΔΕΥΑΧ

Αναλυτικά η Ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΧ