Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008

14/10/08, Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών φυσικής αγωγής από τον ΔΑΟΧ

14.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Α.Ο.Χ.(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)

Τηλ. 28210-72238

Fax. 28210-97741

Χανιά:10/10 /08

Α.Πρωτ.221

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 
Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Χανίων (Δ.Α.Ο.Χ.) με την υπ αριθμόν 41/2008 απόφαση του Δ.Σ,  και την υπ αριθμόν Φ33/716/9-10-08  έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού κατά την χειμερινή  περίοδο 2008-09, θα προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με το Οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ωρομίσθια αποζημίωση.

 

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα παρακάτω προγράμματα:

1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

2. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

4. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

5. ΑΜΕΑ

 

Η κάλυψη όλων των παραπάνω θέσεων θα γίνει εφόσον θα υπάρξει η ανάλογη συμμετοχή αθλουμένων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών, να είναι άνεργοι και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη , δικαστική απαγόρευση). Θα προτιμηθούν οι άνεργοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλλουν αίτηση μέχρι 25/10/08 και ώρες 10.00 με 13.00 στα γραφεία του ΔΑΟΧ  στο Κλειστό Γήπεδο του Κλαδισσού τηλ. 28210-72238, fax 28210-97741.

 

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1)       Αίτηση

2)       Βιογραφικό σημείωμα

3)       Δήλωση του νόμου 1599/86 ότι παραμένει άνεργος και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό  είναι αληθή.

 

Β. Αμέσως μετά την επιλογή οι Κ.Φ.Α. που επιλέχθηκαν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)       Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας

2)       Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή)

3)       Φωτοτυπία επικυρωμένη (εμπρός-πίσω) της αστυνομικής ταυτότητας.

4)       Τυχόν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

5)       Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την κοινωνική κατάσταση των ενδιαφερόμενων.

6)       Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό και αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής

7)       Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει

Γ. η μοριοδότηση για την επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι  κριτήρια που ορίζει το  οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ

  • Χρόνος πτυχίου- για κάθε χρόνο και ένα μόριο
  • Έγγαμος με παιδιά ένα μόριο (ισχύει για τον ένα γονέα)
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Master (1 μόριο)

Διδακτορικό δίπλωμα  (2μόρια)

  • Ειδικότητα αντίστοιχη με το περιεχόμενο του προγράμματος 1 μόριο
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα άθλησης για όλους (1 μόριο ανά έτος)
  • Πρόταση επιλογής από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος (1μόριο)
  • Εντοπιότητα (1μόριο)
  • Για το πρόγραμμα άσκηση στη Τρίτη ηλικία προτεραιότητα έχουν οι KΦΑ με ειδικότητα μαζικού λαϊκού αθλητισμού.
  • Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα απαιτείται KΦΑ με συγκεκριμένη ειδικότητα , εξειδίκευση ή εμπειρία, προσλαμβάνονται καθηγητές με τα απαραίτητα προσόντα.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΟΧ

 

ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ