Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008

24/10/08, Προκήρυξη Πλήρωσης 1 (μιας) θέσης Ειδικού Συνεργάτη ή Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη για το γραφείο Δημάρχου

24.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Χανίων, προτίθεται να προβεί στην πλήρωση 1 (μιας) θέσης Ειδικού Συνεργάτη ή Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη κλάδου ΠΕ Οικονομολόγου για την υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου κατά την έννοια του άρθρου 163 του Νόμου 3584/28-6-2007.

Θα συνεκτιμηθεί το θέμα της αποκλειστικής απασχόλησης.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση και σχετικό βιογραφικό στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι και την 5η Νοεμβρίου 2008.

Η επιλογή του προσώπου θα γίνει από τον ίδιο το Δήμαρχο Χανίων με απόφασή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Α/Α

ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ