Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 27/10/2008 02:10

24/10/08, Προκήρυξη Πλήρωσης επτά (7) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά ( 7 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη
  2. Αίτηση