Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008 | 04/11/2008 12:11

04/11/08,Πρόσληψη ενός δασκάλου χορωδίας για την Μικτή Χορωδία του Δήμου Χανίων

Ο Δήμαρχος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο μήνες ενός δασκάλου χορωδίας για την Μικτή Χορωδία του Δήμου Χανίων.

 

Αρχεία

  1. Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Αίτηση
  3. Αναλυτικά η Προκήρυξη