Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 19/08/2011 02:08

19/8/11, Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας και για τις ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα όπως αυτά φαίνονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που ακολουθεί.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ