Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 06/12/2011 03:12

6/12/11, Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2011 του Δήμου Χανίων

Τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2011 του Δήμου Χανίων έχουν ως εξής.

101: Τεχνιτών (Σιδηρουργών)

101: Τεχνιτών (Σιδηρουργών)-Απορριπτέοι

102: Τεχνιτών (Ξυλουργών)

103: Τεχνιτών (Πλακάς)

104: ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων