Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 25/11/2011 03:11

25/11/2011, Ανακοίνωση Υπ' Αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναλυτικά η Προκήρυξη