Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 16/09/2011 03:09

16/09/2011, Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 (αρ. πρωτ. : 694/05-07-2011) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανιών

Διαβάστε το αναλυτικό έντυπο της προκήρυξης