Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 31/10/2011 01:10

31/10/2011, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών του αναγκών προχωρά ο Δήμος Χανίων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 από το Γρ. Προσωπικού του Δήμου Χανίων (κα. Σακελλαρίου Χριστίνα, τηλ. 28213 41632). Το έντυπο των αιτήσεων διατίθεται και από το site του ΑΣΕΠ.

Έντυπα

Αναλυτική Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)