Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2011 | 19/01/2011 09:01

19/01/2011, Πρόσληψη ενός Βρεφονηπιοκόμου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νεροκούρου, 18/1/2011

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΔΗΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ταχ. Δ/ση: 73100, Νεροκούρου

Τηλ - Fax.: 28210-97020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα/μία (1) Βρεφονηπιοκόμο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της επιχείρησης στο Νηπιακό Σταθμό «Λιλιπούπολη».

            Το προσωπικό θα προσληφθεί για την ειδικότητα: Τ.Ε   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, με Ειδικά τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Αποδεικτικά εμπειρίας.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελ. Βενιζέλου μέχρι την Δευτέρα 24/1/2011, από 9.00 έως 12.00. (Δ/νση: Νεροκούρου 64, Ξυλοκαμάρα, τηλ: 28210-97020).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ