Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2012 | 26/06/2012 02:06

26/06/2012, Πρόσληψη 6 ατόμων κλάδου ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 6 ατόμων κλάδου ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ώρες) διάρκειας δύο (2) μηνών για τις έκτακτες ανάγκες του γραφείου
Τουρισμού του Δήμου Χανίων.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη