Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2012 | 06/11/2012 10:11

06/11/2012, Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                               Χανιά 16/11/2012

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π                                                           

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Πληρ: Φουντουλάκη Μαρία

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 2821341629 ,  Fax: 28210-95292

www.chania.gr, e-mail: odikip@chania.gr                      

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΑΣΕΠ, ανακοινώνουμε ότι λόγω κατάληψης του Δημαρχείου, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών από 19/11/2012 για την  υπ’ αριθ. 2737/18-9-2012 ΣΟΧ 1/2012 για σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου τεσσάρων ατόμων κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

τόσες ημέρες όσες διαρκεί η κατάληψη.

O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής πολιτικής & Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΤΟΥ Δήμου Χανίων  στην ακόλουθη διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά Τ.Κ. 73135 απευθύνοντας την στο Γραφείο  Προσωπικού υπόψιν κ. Ζεκάκη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας:2821341632).

Αναλυτικά η προκήρυξη

Έντυπο αίτησης