Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 18/09/2014 02:09

18/09/2014, Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων

Ανακοινώνεται

Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στα  Χανιά.

Αναλυτικά η προκήρυξη