Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 03/04/2014 11:04

03/04/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης), με απευθείας ανάθεση.

 

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


 


 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση