Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 29/01/2014 12:01

29/01/2014, Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα

- Ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Σιδηρουργού

- Ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Ξυλουργού και

- Ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Πλακά

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 31/01/2014 και τελειώνει τη Δευτέρα 10/02/2014.

 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2014 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- ΑΙΤΗΣΗ