Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2014 | 22/05/2014 03:05

26/05/2014, Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας 8 μηνών

για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας

 

Δεκαεννέα (19) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων - Συνοδοί Απορριμματοφόρων

Δέκα (10) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (JCB)

Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων (Καδοπλυντηρίου)

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2014

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την

Τετάρτη 28/05/2014 και τελειώνει τη Παρασκευή 06/06/2014.