Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, υπό μορφή αντιτίμου

19.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

Ο Δήμαρχος Χανίων

Ανακοινώνει 

          Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι) ατόμων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, έναντι αντιτίμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 21/09/2019 και λήγει στις 27/09/2019.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ