Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, βάσει της υπ'αριθμ. 28162/19-6-2019 Ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης έργου ERMIS-F

12.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης υποψηφίων κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 28162/19-6-2019 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της πράξης ERMIS-F.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ