Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού».

12.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ