Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2019»

28.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων ως εξής :

20 ατόμων ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

6 ΤΕ Νοσηλευών

6 Ναυαγοσωστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 01/07/2019 έως και 02/07/2019 και ώρες από 8:30 έως 14:30 α) ταχυδρομικώς ή β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 2821341670,671,675).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ