Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Πίνακες κατάταξης και επιλογής 5 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 8 μήνες στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2018-2019 του Δήμου Χανίων

16.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 8 (οχτώ) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2018-2019, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 59494/17-12-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις έως και 28/1/2019

ΠΙΝΑΚΕΣ