Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Πίνακες κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2018 του Δήμου Χανίων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών

08.02.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2018 του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 45724/3-10-2018.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης από 9/2/2019 έως και 18/2/2019.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ