Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού

18.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας»
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών συνολικά 4 ατόμων, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ            

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΕ Διοικητικού   

2

Έως 3 μήνες

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

2

Έως 3 μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ