Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π.Ε 3.6.2 & 3.6.3- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F

19.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει αυτού, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της πράξης ERMIS-F.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 21/6/2019 και λήγει στις 01/07/2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ