Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

14/05/2019, Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων»,

14.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», που εδρεύει στα Χανιά Ν. Χανίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοίνωσης

Παράρτημα γλωσσομάθειας

Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ

'Εντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση ΑΣΕΠ εμπειρίας