Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019 | 20/06/2019 09:06

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ Οδηγών (Γ' κατηγορίας): 2 άτομα

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 12 άτομα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ