Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Παιδοψυχολόγων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

19.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», ενός ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, με διάρκεια έως 31.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ