Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

15.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

 «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για τη καταπολέμηση της Βίας-Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας»

Ο Δήμoς Χανίων

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κλάδου και ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» του Δήμου Χανίων που εδρεύει στα Χανιά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 16/07/2019 έως και την Πέμπτη 25/7/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ