Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 10/01/2019 έως και τη Δευτέρα 21/01/2019.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ