Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Ανακοίνωση για θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων

19.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Α. Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χανίων (δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες κλπ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες κλπ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ