Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

12.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ