Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

08.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

 «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 16 ατόμων, κλάδου και ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΙΤΗΣΗ