Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες | 10/09/2020 01:09

ΚΕΠ - Υπηρεσίες Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης - ΕΚΕ μέσω της πύλης EU-GO

Το ΚΕΠ 0009, που βρίσκεται στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, λειτουργεί και ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης:

Τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ενημέρωση των παρόχων και των αποδεκτών υπηρεσιών για τις πληροφορίες του άρθρου 8 του ν. 3844/2010

2. Διεκπεραίωση ηλεκτρονικά και από απόσταση των διαδικασιών που αφορούν στην:

• Ηλεκτρονική υποδοχή αιτήσεων και διαβίβαση φακέλων υποθέσεων που αφορούν παρόχους και αποδέκτες υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

• Ηλεκτρονική υποδοχή ερωτημάτων επί συγκεκριμένων υποθέσεων και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

• Υποδοχή εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ηλεκτρονική αποστολή τους στους παρόχους ή αποδέκτες υπηρεσιών.

«Για την εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τους τα ΚΕΠ στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως ΕΚΕ χρησιμοποιούν την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ στην ιστοσελίδα www.eu-go.gr »(ΦΕΚ Β 401 – 22.02.2013)