Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες | 10/09/2020 01:09

Τηλεδιάσκεψη με ΚΕΠ - MyKEPLive

Σε ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.

Μάθε περισσότερα για το mykeplive