Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες | 10/09/2020 12:09

ΚΕΠ- Υπηρεσίες για τον πολίτη

Υπηρεσίες που παρέχουν κυρίως τα ΚΕΠ.

Από τις 1000 και πλέον διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται, μέσω της ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ του Υπ.ΕΣΩΤ. & Διοικ.Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), οι πλέον δημοφιλείς αφορούν :

Διοικητικά Θέματα

• Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής

• Διοικητική πληροφόρηση

Συναλλαγές (αιτήματα προς ) με Δήμους

• Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες, έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, εντοπιότητας μόνο για εκπαιδευτικούς κλπ

• Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)(*)

(*) εφόσον δεν μπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης των παραπάνω διαδικασιών από τους δημόσιους φορείς που τα ζητούν (Ν.3448/06,ΦΕΚ57α-ΚΥΑ 18532/2006,ΦΕΚ1309Β)

 

Αιτήματα Υπ. Εργασίας – Περιφερειών

• Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (χορήγηση και ανανέωση καρτών ΑμΕΑ, ορισμένες οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και επικουρία προγραμμάτων ανθρωπιστικής κρίσης)

• Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση/ επέκταση/ανανέωση αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, μεταβίβαση Ι.Χ φυσικών προσώπων κλπ)

 

Αιτήματα Υπ. Οικονομικών

• Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων (e-Παράβολα) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου πρόσωπου που γνωρίζουν τον ΑΦΜ του αιτούντα πολίτη (η διαδικασία μπορεί να γίνεται και από τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr /διαδρομή υπηρεσίες σε πολίτες/ e-Παράβολα ή/και κωδικούς του μέσω TAXISNET).

• Αιτήματα για επιδότηση θέρμανσης

 

Αιτήματα Πρωτοδικείων-Ειρηνοδικείων

• Έκδοση πιστοποιητικών (για ποινικό μητρώο, φυγόποινο, μη πτώχευσης, κλπ)

 

Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων- ΟΑΕΔ-ΕΛΓΑ

• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ)

• Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση ή μη ασφάλισης (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ).

• Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή ανεργίας

• Ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ *κλπ

• Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ

• Χορήγηση ή Μεταβολές ΑΜΚΑ**

*για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στο www.oaed.gr

 **κατηγορίες πολιτών που μπορούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ είναι:

1.Ελληνες υπήκοοι που κατοικούν στη χώρα

2.Ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς που διαμένουν στη χώρα μόνιμα

3.Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στη χώρα και δεν εργάζονται, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους

4.Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας και τα μέλη οικογένειάς τους.

 

Θέματα Στρατολογίας

• Απογραφή στρατευόμενων

• Έκδοση πιστοποιητικών τύπου Α

*για τις υπηρεσίες της στρατολογίας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στο www.stratologia.gr