Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες

ΚΕΠ- Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

24.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

ΚΕΠ

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων, είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

1) Γραφεία Κ.Ε.Π Δήμου Χανίων

2) Υπηρεσίες για τον πολίτη

3) Υπηρεσίες Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης - ΕΚΕ μέσω της πύλης EU-GO

4) Πλατφόρμα για προγραμματισμό ραντεβού στα ΚΕΠ (https://rantevou.kep.gov.gr/)

5) Τηλεδιάσκεψη με ΚΕΠ -MyKEPLive 

6) Ηλεκτρονικές αιτήσεις www.ermis.gov.gr

7) Οργανόγραμμα

8) Αρμοδιότητες