main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

26/03/2012, GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη  αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης- κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των  εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.   

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV:09132100, 09135100, 09134200, 09211100, 09211400, 09211650, 09211600, 24961000, 24957000, 24951000

 Περιγραφή,

 

Η προμήθεια αφορά  καύσιμα (Βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) και λιπαντικά                    για τις  ανάγκες των εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.   

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων που ανήκουν σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της κάθε δημοτικής. Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά για το πετρέλαιο θέρμανσης  στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του Δήμου Χανιών οπουδήποτε ευρίσκονται. Τα λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά στο συνεργείο του Δήμου Χανίων, εντός  48 ωρών  περίπου, ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως την συμπλήρωση του ποσού των 565.301,00    ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

 

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων  και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια η σε περισσότερες ομάδες της  προμήθειας.

Χρονοδιάγραμμα

Η χρονική διάρκεια είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  2821341760

β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α)Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου  την 17-05-2012 και ώρα από 13:00 έως 13:30 μ.μ.

β)Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 16/05/2012).

 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 πμ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

8.  Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που     θα καλύπτει το 5%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των ομάδας /ων που  συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

9.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 21/3/2012

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 21/3/2012

10. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 2821341760, κ. Σιώμπου Αγλαΐα  Φαξ : 2821341763  

 

 

                                                                        Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

                                                                        ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021