main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

27/7/12, Διαγωνισμός, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την εκπόνηση της μελέτης: Επικαιροποίηση στατικής μελέτης εφαρμογής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης

Ο Δήμος Χανίων θα προβεί σε διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Επικαιροποίηση στατικής μελέτης εφαρμογής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.976€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 36.870,48€ (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. 2στ., του άρθρου 10, του Ν. 3316/2005.

  1. Κύριο αντικείμενο της μελέτης που θα ανατεθεί αποτελεί η επικαιροποίηση της στατικής μελέτης εφαρμογής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Φάκελο του Έργου και περιλαμβάνει μελέτη της Κατηγορίας 8 «Στατικές μελέτες» τάξεως Γ’ ή Δ’ ή Ε’ του άρθρου 2 του Ν. 3316/05
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, μέχρι τις 2-8-2012.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341712, fax επικοινωνίας, 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος κα. Ζωή Εύδου

  1. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13/8/2012 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, Χανιά.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μελετητές ή γραφεία μελετών με πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ’ ή Ε’: στην Κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες»  τάξεως του άρθρου 2 του Ν. 3316/05
  3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 600€, ισχύος τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας για την υποβολή τους.
  4. Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘’Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής’’ μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΣΕ01980017 μέσω της πράξης ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’ (κωδικός ΟΠΣ 373651, Διαχειριστική Αρχή: ΜΟΔ Α.Ε)
  5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Τηλ.  210 6411406

Fax:  210 6432075

Τάξη πτυχίου Ε’ στην κατηγ. 08 (Στατικές Μελέτες)

2.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

Τηλ. 210 6450349

Fax: 210 6400029

Τάξη πτυχίου Ε’ στην κατηγ. 08 (Στατικές Μελέτες)

3. XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

Τηλ. 210 6434889

Fax: 210 6452809

Τάξη πτυχίου Γ’ στην κατηγ. 08 (Στατικές Μελέτες)

          Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

           ΝΙΚΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Αναλυτικά η περίληψη

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Ακροάσεις νέων μουσικών για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης: Στις 20/10, στο Κ.Α.Μ. - Σε πολύ καλό κλίμα η συνεργασία Δήμου Χανίων - Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»