main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

26/11/2013, Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών για τη διάθεση επτά (7) περιπτέρων για την Έκθεση ενημέρωσης δράσεων Κοινωνικών Δομών/Φορέων«ΥποστηρίΖΩ» που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)»

 

eikona

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Χανιά  26- 11- 2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Α.Π. 101847

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                            

 Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135                  

Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213-41763                                        

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr 

 

O ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας κατάθεσης προσφορών για τη διάθεση επτά (7) περιπτέρων για την Έκθεση ενημέρωσης δράσεων Κοινωνικών Δομών/Φορέων«ΥποστηρίΖΩ» που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)», με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διάθεση επτά (7) περιπτέρων εξωτερικού χώρου με πάτωμα, διαστάσεων 16 τετραγωνικών (4X4) με χώρισμα για να μπορούν να φιλοξενήσουν δύο κοινωνικούς φορείς ανά περίπτερο σε χώρο 8 τετραγωνικών.

 

Η στέγαση της έκθεσης θα γίνει από σύστημα αυτοφερόμενων λυόμενων μεταλλικών στεγάστρων/τεντών. Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το “γεγονός” δεν επιτρέπει την ακύρωση των στεγάστρων στο έδαφος.

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ/ΤΕΝΤΑΣ

Το σύστημα του στεγάστρου/τέντας θα πρέπει να αποτελείται από:

Α) Δάπεδο

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 cm αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής 8cm Χ 12cm. Οι δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου.

Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ'' ύψος θα επιτρέπει να απορροφηθούν όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού γίνεται από κόντρα πλακάζ υψηλής αντοχής πάχους 18 χιλ.

Β) Σκελετός

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4cm Χ 4cm ενωμένοι μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19cm Χ 19cm έκαστη.

Η σύνδεση των κολώνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια θα είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής “U” και διατομής 17cm Χ 9cm. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

Γ) Κάλυψη σκελετού

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού.

Η κατασκευή της επικάλυψης θα εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και θα παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή.

Το άνοιγμα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιείται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του στεγάστρου.

Η απορροή των όμβριων υδάτων θα εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο.

Όλη η κατασκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους.

Τα μεταλλικά στέγαστρα / τέντες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά .

2. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

  • 1 γραφείο

  • 1 τραπέζι στρογγυλό με 4 καθίσματα

  • 1 πάγκος εκθέσεων ενημερωτικών φυλλαδίων

  • 1 καλάθι αχρήστων

  • Μετόπη με την επωνυμία του εκθέτη

  • 1 πρίζα σούκο

 

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Όλες οι παροχές από τον πίνακα, οι διακλαδώσεις, οι απολήξεις στους προβολείς και τους ρευματοδότες, θα είναι από φις κουμπωτά μικρού μεγέθους, καθώς και ταφ του ίδιου συστήματος. Οι πίνακες θα διαθέτουν πλαίσιο και πορτάκι ασφαλείας.

 

4.ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Για τον γενικό φωτισμό των περιπτέρων θα χρησιμοποιηθούν προβολείς αλογόνου μετάλλου ισχύος 150W ευρείας δέσμης ανάλογου ποσότητας ώστε το αποτέλεσμα να καλύπτει τις ανάγκες των χώρων.

Για τον περιβάλλοντα χώρο θα χρησιμοποιηθούν προβολείς αλογόνου μετάλλου ισχύος 400W ευρείας δέσμης η ποσότητα των οποίων θα καθοριστεί από τις ανάγκες του χώρου.

Ο υποψήφιος υποχρεούται μαζί με την προσφορά του να καταθέσει μελέτη φωτισμού.

 

5.ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά το πέρας της έκθεσης να προβεί σε εργασίες αποξήλωσης όλων των περιπτέρων και παράδοσης του χώρου στην αρχική του μορφή.

 

Απαραίτητα επίσης είναι τα κάτωθι:

1. Η ανάδοχη Εταιρία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, μετά την κατακύρωση και την ανάθεση της εργασίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση θα κατατεθεί προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης.

2. Έγγραφη διαβεβαίωση ότι η ανάδοχη εταιρεία θα έχει ασφαλισμένα τα περίπτερα της ως προς την πυρκαγιά, την δολιοφθορά κ.τ.λ.

3. Ότι η ανάδοχη εταιρεία διαθέτει μόνιμο προσωπικό υποστήριξης των περιπτέρων της (μηχανικό, αρχιτέκτονα, ηλεκτρολόγο και άλλους τεχνικούς) με υποβολή με την προσφορά της και κατάστασης των εργαζομένων της θεωρημένη από το ΙΚΑ

4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO) της εταιρείας

 

Η έκθεση θα διενεργηθεί από την Πέμπτη 05/12/2013 έως το Σάββατο 07/12/2013 στην πλατεία της Σούδας.

Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σημείο διενέργειας της έκθεσης έως την Πέμπτη 05/12/2013 στο Δημαρχείο Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 ώρα 11.00 με την ένδειξη προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για την διάθεση περιπτέρων για την Έκθεση ενημέρωσης δράσεων Κοινωνικών Δομών/Φορέων που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)».

#Ανακοίνωση,#Σούδα ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης, Λούλος Κεραμειών
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021