main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

4/12/2020, Ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Ευτύχη Δαμιανάκη για τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας

Με ισχυρότατη πλειοψηφία ψηφίσθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. 

Το περιεχόμενό του συνδιαμορφώθηκε από τα μέλη επιτροπής, που συγκροτήθηκε μετά από εισήγηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Ευτύχη Δαμιανάκη, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και στην οποία μετείχαν Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής και από την πρώτη στιγμή υπήρξε άριστο κλίμα συνεργασίας και όλα τα μέλη της εργάσθηκαν συλλογικά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με διάθεση ουσιαστικής προσφοράς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Ευτύχης Δαμιανάκης απευθύνει σε όλες και όλους και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Το τελικό κείμενο συνέταξε ο κ. Δαμιανάκης, όπως του ζήτησαν όλα τα μέλη της επιτροπής και ακολούθως το εισηγήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη. 

 

Τα εξαιρετικά θετικά σχόλια του Δημάρχου, των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων που τοποθετήθηκαν κατά τη συνεδρίαση και εν τέλει η υπερψήφισή του, κατέδειξε ότι με συλλογική προσπάθεια διαμορφώθηκε και ψηφίσθηκε ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, σαφές και άρτια νομοτεχνικά επεξεργασμένο κείμενο.  

 

Ο κ. Δαμιανάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας θα συμβάλλει σε ουσιαστικότερη αλλά και ποιοτικότερη λειτουργία του Δ.Σ. Επίσης και πάντα προς όφελος της ανάπτυξης και της προόδου του Δήμου μας και κατ’ επέκταση των συνδημοτών μας που με την ψήφο τους μας ανέθεσαν να τους εκπροσωπήσουμε στο Ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Δήμου έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη, τηρώντας τις διατάξεις των σχετικών νόμων και του Κανονισμού, να εκπληρώνουμε τα καθήκοντα μας με ευσυνειδησία και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δαμιανάκης. 

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι υπήρχε ανάγκη ενσωμάτωσης στον νέο Κανονισμό όλων των νέων διατάξεων που ψηφίσθηκαν από τον Μάρτιο του 2015, που είχε ψηφισθεί επί Δημαρχίας του κ. Τάσου Βάμβουκα ο ισχύων Κανονισμός, μέχρι και σήμερα. 

 

Πλήθος τέτοιων νέων διατάξεων, κατά κανόνα διάσπαρτων σε άσχετα νομοθετήματα, είτε εισήγαγαν νέες ρυθμίσεις, είτε καταργούσαν ισχύουσες, είτε τις αντικαταστούσαν μερικά, είτε τις τροποποιούσαν, είτε τις καταργούσαν. Δύσκολο και απαιτητικό έργο. Για το λόγο αυτό σε κάθε άρθρο του νέου Κανονισμού παρατίθενται στο τέλος εντός παρενθέσεως και τονισμένες (BOLD) οι διατάξεις κατά άρθρο, παράγραφο, αριθμό νόμου και ΦΕΚ δημοσίευσης, στο περιεχόμενο των οποίων έχουν προσαρμοστεί πλήρως οι ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού. 

Η εν λόγω νομοθετικά ορθή και νομοτεχνικά άρτια διατύπωση του συνόλου των διατάξεων είναι βέβαιο ότι θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

Ουσιαστική αλλαγή επέρχεται και με τη ριζική αναμόρφωση και επαναδιατύπωση του άρθρου 4 του ισχύοντος Κανονισμού σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ.   

Περιγράφονται πλέον τρία διακριτά μεταξύ τους στάδια συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.: 

• 1ο στάδιο: περιγράφεται ως «διαδικασία πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.   

• 2ο στάδιο: περιγράφεται ως «διαδικασία συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων» και  

• 3ο στάδιο: περιγράφεται ως «διαδικασία συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».   

Ταυτόχρονα, καθορίζεται και ο ανώτατος χρόνος τοποθέτησης των ομιλητών ανά ιδιότητα για κάθε στάδιο της διαδικασίας.   

Για τον λόγο αυτό επισυνάπτεται στο νέο Κανονισμό σχετικός πίνακας, ως «παράρτημα», που καταγράφει τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας με τους αντίστοιχους χρόνους ομιλίας. 

 

Σε δήλωσή του, μετά την ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας, ο κ. Δαμιανάκης σημειώνει: 

 

«Εκτιμώ βαθύτατα ότι η νέα αυτή διάταξη θα συμβάλλει καθοριστικά στην ευταξία των συνεδριάσεων και θα αποφευχθούν φαινόμενα αντιδικιών και παρεξηγήσεων κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση της εικόνας των συνεδριάσεων που ήταν από το μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα μία παγιωμένη κατάσταση. 

Με διάταξη του νέου Κανονισμού θεσπίζεται μια νέα διαδικασία έκδοσης ψηφισμάτων. Η εμπειρία για το σχετικό θέμα από παλαιότερα αλλά και σήμερα μας οδήγησε στο να καθορίσουμε μια νέα διαδικασία, η οποία είναι σαφέστατα διατυπωμένη, απόλυτα λειτουργική και αντιμετωπίζει το θέμα των ψηφισμάτων επί της ουσίας. 

Τέλος, σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων παλαιών και νέων προκειμένου να είναι πλέον εύχρηστο το περιεχόμενό του. 

Πιστεύω και όπως διεφάνη και από τις τοποθετήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του θέματος, πιστεύουμε όλοι ότι με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας παραδίδουμε για εφαρμογή από εμάς αλλά και από τα μελλοντικά Συμβούλια ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που σίγουρα θα αναβαθμίσει το κύρος και τη λειτουργία του. 

Κλείνω παραθέτοντας δύο βασικές αρχές τόσο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό του, όσο και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων κάθε Δημοτικού Συμβούλου: 

1. “Το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, έχει καθήκον να προστατεύει και να κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ισότητας, του σεβασμού της προσωπικότητας κάθε πολίτη και του δικαιώματος συμμετοχής χωρίς διάκριση φύλου και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας”. 

2. “Η προστασία και η τήρηση των δημοκρατικών αρχών διαδικασίας, ο σεβασμός στην πολυφωνία, το κλίμα συνεργασίας και ο εποικοδομητικός διάλογος αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση κάθε Δημοτικού Συμβούλου”. 

Η δέσμευση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Συμβούλων, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την πιστή τήρηση των παραπάνω αρχών αλλά και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ασφαλές εχέγγυο για την πλέον αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις κατάρτισης του νέου Κανονισμού». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΟΝΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ)

 

ΠΡΟ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΟΡΗΤΗΣ1 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ2 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ2 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ