main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

14/2/2020, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 19/2/2020

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19/2/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7067/14-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ενημέρωση Δ.Σ. για την εκπονούμενη μελέτη: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων

 2. Εισηγητική Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

 3. Τροποποίηση - Συμπλήρωση της 784/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2020 {Δήμαρχος-Ξανθουδάκης}

 4. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}

 5. Τροποποίηση Στοχοθεσίας σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}

 6. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

 7. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής κινητών & ακινήτων πραγμάτων (αρ. 199 παρ. 2, 186 παρ. 5 ΔΚΚ και του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81) {Αλόγλου}

 8. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών {Αλόγλου}

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

 10. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/11/2019, 18/11/2019, 27/11/2019, 2/12/2019, 10/12/2019, 18/12/2019 (2 συνεδριάσεις) και 27/12/2019 {Πρόεδρος}

 11. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων και ειδικών ευπαθών ομάδων στην περιοχή ΣΒΑΑ Χανίων» {Δήμαρχος}

 12. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της με αρ. πρωτ. 37876/28-09-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003760865 2018-09-28) υπογραφείσας σύμβασης στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο «Smart Cities» του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» {Δήμαρχος}

 13. Έγκριση παραχώρησης δυο (2) συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δήμου Χανίων στη 5η Ταξιαρχία πεζικού «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» {Δήμαρχος}

 14. Έγκριση Στοχοθεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Γωνιωτάκης}

 15. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων και τρόπος υποβολής αιτήσεων χρήσης 2020 {Κοτσιφάκης}

 16. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης με την ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) δωδεκάμηνης ισχύος με δυνατότητα μονομερούς παράτασης ενός έτους, προς ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων (άρθρο 12 του ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου Τομέα", άρθρο 12 τις Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) {Τσουπάκης}

 17. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Χανίων για το χρονικό διάστημα 2020-2021 μεταξύ του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) {Τσουπάκης}

 18. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2020 Περιοχής Δ/νσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης {Τσουπάκης}

 19. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2020 Περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης {Τσουπάκης}

 20. Συνδιοργάνωση διεθνούς meeting στίβου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2020» {Μιχαηλάκης}

 21. Επέκταση σύμβασης κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Νικηφοράκης}

 22. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Νικηφοράκης}

 23. Γνωμοδότηση περί διατήρησης ή απομάκρυνσης περιπτέρου οδού Μυλωνογιάννη – Κυδωνίας (γωνία) Κοινότητας Χανίων {Νικηφοράκης}

 24. Συγκρότηση επιτροπής δημοτικής περιουσίας {Χαζιράκης}

 25. Τροποποίηση της 606/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων {Χαζιράκης}

 26. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικής μελέτης για την τροποποίηση – επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ που αφορά το έργο «Μονάδα μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης & χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) {Χαζιράκης}

 27. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης Γης και επικειμένων Νέα Χώρα (Δερέμπεη Ιωάννα) {Χαζιράκης}

 28. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ακινήτων στα ΟΤ 1056 και 1056Α Σχεδίου Πόλεως Χαλέπα Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

 29. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στο ΟΤ 1402 ΙΔ. 0909056 Σχεδίου Πόλεως Πασακάκι Χαρακιάς {Χαζιράκης}

 30. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 680/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταβολής αναλογισμών ΙΔ. 042125Α/ΟΤ811 Σχ. Πόλεως Λενταριανά Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

 31. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 080701/ΟΤ 154 Π. Σούδα {Χαζιράκης}

 32. Προσκύρωση κοινοχρήστων χώρων στην ιδιοκτησία με κκ 023204 στο ΟΤ 683 περιοχής Κουμπές {Χαζιράκης}

 33. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο ΟΤ 1179 ΙΔ. 027418 Σχεδίου Πόλεως Κόκκινο Μετόχι (Σγουρομάλλη-Χιώτη Ευαγγελία) {Χαζιράκης}

 34. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 994/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί τροποποίησης ρυμοτομικής γραμμής μεταξύ των ΟΤ 1201-1202-1203 Σχεδίου Πόλεως Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή Δ. Χανίων {Χαζιράκης}

 35. Διόρθωση ασυμφωνίας οικισμού Γαλατά {Χαζιράκης}

 36. Ασυμφωνία εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως στην οδό Βερναδάκη {Χαζιράκης}

 37. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Παντελάκη Χρυσή) {Χαζιράκης}

 38. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Καποκάκη) {Χαζιράκης}

 39. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Γωνιωτάκη) {Χαζιράκης}

 40. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Παντελάκη Αντωνία) {Χαζιράκης}

 41. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας {Γιαννακάκης}

 42. Συνδιοργάνωση ημερίδων για μαθητές και ενήλικες σε συνεργασία με το Σωματείο “Επαγρύπνηση στο Διαδίκτυο” της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου με θέμα: Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο {Γιαννακάκης}

 43. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων {Ξανθουδάκης}

 44. Υπογραφή σύμβασης ΣΒΑΚ με το Πράσινο Ταμείο {Ξανθουδάκης}

 45. Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» {Ξανθουδάκης}

 46. Παράταση προθεσμίας της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 47. Παράταση προθεσμίας της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» {Ξανθουδάκης}

 48. Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 49. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (εκτός ενεργειακής αναβάθμισης), αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις έτους 2018-2020» {Ξανθουδάκης}

 50. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Eπισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (εκτός ενεργειακής αναβάθμισης), αύλειων χώρων & λοιπές δράσεις» {Ξανθουδάκης}

 51. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 52. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» {Ξανθουδάκης}

 53. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 54. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 55. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» {Ξανθουδάκης}

 56. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΟΥΔΑΣ» {Ξανθουδάκης}

 57. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ)» {Χατζηδάκη}

 58. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην εκστρατεία ECOMOBILITY 2019-2020 {Βαρδάκης}

 59. Κατανομή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων (Λειτουργικές δαπάνες σχολείων, Α΄ Δόση 2020) {Βαρδάκης}

 60. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά {Βαρδάκης}

 61. Παραχωρήσεις σχολικών {Βαρδάκης}