main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

20/11/2015, Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 284/1-9-2014 και 166/20-5-2015 Αποφάσεων του Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 3. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010» (ΦΕΚ Β 955/16.4.2014), όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε' του άρθρου 3 του ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α 40/29.2.2012), αναφορικά με τον αριθμό των δικαιουμένων αντιμισθία αντιδημάρχων.

 5. Τις υπ’ αριθμ. 284/ 1-9-2014 και 166/20-5-2015 Αποφάσεις του Δημάρχου Χανίων

 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011)

 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. 284/ 1-9-2014 και 166/20-5-2015 Αποφάσεις του Δημάρχου Χανίων ως εξής: 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αδοντάκη Εμμανουήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, εξαιρουμένων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης.

 

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τομέα Αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

 

γ. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

 

δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

 

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων κ.λπ..

 

ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε, στ και ζ του Ν.3852/10, ΦΕΚ Α 87/7.6.2010, άρθρο 22 του Β.Δ.15-6-1959 (ΦΕΚ Α 114/1959), (ΕΛΣ Τμ. VII 175/2007), τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Χανίων καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 

iii. Να υπογράφει τις άδειες καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων καθώς και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Κρήτης.

 

δ. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 

ε. Την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κεμεσίδη Εμμανουήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων καθώς και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.

 

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοτζαμιχάλη Μιχαήλ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

β. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου κ. Πουλιδάκη Γεώργιου όσον αφορά την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης πολιτικών γάμων.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαράκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες: 1. Ακρωτηρίου 2. Ελευθερίου Βενιζέλου 3. Θερίσου, 4. Κεραμιών, 5. Ν. Κυδωνίας, 6. Σούδας και 7. Χανίων και ειδικότερα:

 

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.

-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Περράκη Βαρβάρα, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρμονικής, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

 

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τομέα Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της ανωτέρω Διεύθυνσης.

 

γ. Του Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης.

 

δ. Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πουλιδάκη Γεώργιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των θεμάτων προσωπικού.

 

γ. Την έκδοση αδειών γάμου και την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

δ. Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών καθώς και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

 

ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φραγγεδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

β. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.

 

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας.

 

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».

 

δ. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου κ. Κοτζαμιχάλη Μιχαήλ όσον αφορά την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης πολιτικών γάμων.

 

ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

ζ. Την έκδοση και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο.

 

11. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η θητεία των Αντιδημάρχων θα διαρκέσει δυόμισι (2,5) έτη, όπως νόμος ορίζει, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

12. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων εννοείται κατά κανόνα, κάθε έγγραφο που αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμοδιότητας ή σε θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση και Οικονομική διαχείριση, εισηγητικά προς συλλογικά όργανα του Δήμου ή απευθύνεται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.) το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα.

 

13. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Χανίων κ. Αναστασίου Βάμβουκα, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Αλεξανδράκης και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πουλιδάκη Γεώργιο.

 

14. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

#Ανακοίνωση,#ΔΗΜΟΣ,#Χανιά ,#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΑΡΧΟΣ

logo imageσυμβαίνει

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)
Βράβευση διακριθέντων στους διαγωνισμούς ζωγραφικής & ψηφιακής φωτογραφίας: Από τον Δήμο Χανίων στις 29/10/2020
Εργαστήρια και Master Classes στο 8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (21 – 31 Οκτωβρίου 2020)
Δωρεάν διανομή ειδών παντοπωλείου σε δικαιούχους προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD
Έναρξη νέων προγραμμάτων άθλησης για την σεζόν 2020-2021, από τον Δήμο Χανίων
“Μέσα”: Έκθεση ζωγραφικής μαθητών στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων
Ωράριο λειτουργίας Παιδικής - Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου & Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων
Bazaar Βιβλίου στον ανακαινισμένο εκθεσιακό χώρο του Κ.Α.Μ.: Από τις 5/10 έως τις 5/11/2020
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»