main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/05/2016, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Ειδικότερα η προμήθεια αφορά έχει ως εξής :  

ΟΜΑΔΕΣ

TEM

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.

Φ.Π.Α

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ Α:

525

      7.170,73 €

    1.649,27 €

    8.820,00 €

ΟΜΑΔΑ Β:

1550

      5.495,93 €

    1.264,06 €

    6.759,99 €

ΟΜΑΔΑ Γ:

120

      2.040,65 €

      469,35 €

    2.510,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ:

800

      1.227,64 €

      282,36 €

    1.510,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε:

2000

      4.000,00 €

      920,00 €

    4.920,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ:

300

      4.800,81 €

    1.104,19 €

    5.905,00 €

ΟΜΑΔΑ Η:

25

         402,44 €

        92,56 €

       495,00 €

ΟΜΑΔΑ Θ:

3000

    19.426,83 €

    4.468,17 €

  23.895,00 €

ΟΜΑΔΑ Ι:

50

      8.886,19 €

    2.043,82 €

  10.930,01 €

ΟΜΑΔΑ Κ:

200

      6.548,78 €

    1.506,22 €

    8.055,00 €

 Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στα τεύχη «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές –Ενδεικτικός προϋπολογισμός» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμό 27935/2016 αναλυτικής Διακήρυξης.

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος/μέρη της προμήθειας, σύμφωνα με τις Ομάδες που προβλέπονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

30-05-2016

ΗΜΕΡΑ :ΔΕΥΤΕΡΑ

10/06/2016

ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ  07:30 Π.Μ.

 24/06/2016

ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ  15:30 Μ.Μ.

 

 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 30/06/2016 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθώς και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 28210 93300.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 24737

 

Προκήρυξη

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Πρϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις