main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

11/5/2016, Υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την εργασία “Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων-καθαρισμός και σάρωση οδών του Δήμου Χανίων"

 

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρισμένοι εργολάβοι του έργου αυτού να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 2:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, στο ισόγειο του Δήμου) για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της καθαριότητας των Κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμός και σάρωση οδών συνολικού προϋπολογισμού 235.789,67 (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ) . Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια της σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες.

Μετά την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, η σύμβαση θα κοινοποιηθεί στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863 /10 (ΦΕΚ115/Α’/15-07-10).

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τον αριθμό τον εργαζόμενων

  2. Τις ημέρες και ώρες εργασίας

  3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

  4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές  αυτών των εργαζομένων.

  5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

  6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

 Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση για την τήρηση των ειδικών συμβατικών όρων του Παραρτήματος 2 του τεύχους του διαγωνισμού .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ

 

«Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Χανίων» - “Καθαρισμός και σάρωση Οδών»