main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

21/9/2016, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων,έως και την Δευτέρα 26-09 2016 και ώρα 15:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων -οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δυο βαρελιών λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων- βενζινοκινητήρων SAE: 20W-50 (410 λτ) και δύο βαρελιών λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (410 λτ) για την κάλυψη των αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση της υπ' αρ. 20724/19-04-2016 επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (υπογραφή συμβάσεων), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο τύπος, οι ποσότητες, οι προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των λιπαντικών αναφέρεται παρακάτω. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή για τις παρακάτω ποσότητες

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

LT

TIMH LT

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €

ISO 68

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις DIN 51524, Part 2 HLP Type, FZG test >12.

410

1,68 €

688,80 €

20W-50
(πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης»)

SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2.

Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων-Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2

410

2,25

922,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολο

1.611,30 €

 

 

 

ΦΠΑ

386,71 €

 

 

 

Σύνολο]

1.998,01 €

 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ Α) τεχνικής προδιαγραφής (Π.Δ. 334/1994) όπως ισχύει και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης» / ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) ή της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές βαλβολίνων», για τη λίπανση οδοντωτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β 1995) - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β ́/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. H παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων λιπαντικών θα πρέπει επί αποδείξει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας παραγωγής με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του κάθε προσφερόμενου υλικού όπου θα επαληθεύουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Επιπρόσθετα η προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο δεδομένων ασφάλειας (ΜSDS) για κάθε προϊόν.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα -από την εταιρία παραγωγής- δοχεία ή βαρέλια, τα οποία θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρίας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα και την ημερομηνία παραγωγής. Η συσκευασία των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σημάδια ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία με ελαττώματα θα επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προμήθειας.

Η παράδοση των προϊόντων προς προμήθεια θα γίνει άμεσα εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στο αμαξοστάσιο / συνεργείο του Δήμου Χανίων στην περιοχή ΣΟΔΥ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ

Τεχνική Έκθεση