main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

30/06/2016, Κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών στο Πλαίσιο της προσχώρησης του Δήμου Χανίων στο σύμφωνο Δήμαρχων για το κλίμα και την ενέργεια.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον Κ.Α.00-6117.010 του οποίου προβλέπεται πίστωση 24.000,00€.
  6. Την υπ΄ αριθμό A-857/2016 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.
  7. Την υπ’ αριθμό 460/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6117.010 για την κάλυψη της υπηρεσίας.
  8. Το υπ΄αριθμό 32955/2016 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμό Οργάνωσης και Πληροφορικής.
  9. Την υπ’ αριθμό 139/28-04-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  10. Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας κατάρτισης σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών στο Πλαίσιο της προσχώρησης του Δήμου Χανίων στο σύμφωνο Δήμαρχων για το κλίμα και την ενέργεια, συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., όπως  περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος «Τεχνική Έκθεση» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για «Κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών στο Πλαίσιο της προσχώρησης του Δήμου Χανίων στο σύμφωνο Δήμαρχων για το κλίμα και την ενέργεια.»  Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135,  

Η παραπάνω προσφορά πρέπει να να έχει περιέλθει στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τρίτη  05/7/2016. Τηλέφωνο πληροφοριών  28213-41760, Γραφείο Προμηθειών

Αναλυτικό τέυχος (Τεχνική Έκθεση)