main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

10/09/2019, Φυτοπροστασία – ψέκασμα δέντρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά, 10/09/19

 

Α.Π.: 42224

 

 

 


 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Φυτοπροστασία – ψέκασμα δέντρων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Το υπ’ αριθμό 39193/21-08-2019 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Το υπ’ αριθμό 39668/23-08-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  • Την υπ’ αριθμό 42115/09-09-2019 (Α-1172) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 9.945,00€ στον Κ.Α. 35-6262.006 για την κάλυψη της

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για «Φυτοπροστασία – ψέκασμα δέντρων», προϋπολογισμού 9.945,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην εργασία ψεκασμού των πεύκων για την καταπολέμηση του εντόμου Thaumetopaea pityocampa, που αποτελεί ένα σημαντικό εχθρό των πεύκων. Αναλυτικά και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας, η ανάθεση αφορά στα παρακάτω:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έντομο Thaumetopaea pityocampa,της οικογένειας των Λεπιδοπτέρων, κοινώς πιτυόκαμπη ή κάμπια των πεύκων αποτελεί ένα σημαντικό εχθρό των πεύκων, δημιουργεί αποφύλλωση και ξηράνσεις στα δέντρα, η οποία είναι ιδιαίτερα επιζήμια στα νεαρά δέντρα. Η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες του εντόμου, οι οποίες τρέφονται από τις πευκοβελόνες κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα. Εκτός από την προσβολή των πευκοβελόνων που προκαλεί στα δέντρα η προνύμφη, η επαφή της με τον άνθρωπο, δημιουργεί ερεθισμούς, κνησμό, αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα κλπ ιδιαίτερα στα παιδιά.

Ο βιολογικός κύκλος του εντόμου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:Το στάδιο του ωού, της προνύμφης που περιλαμβάνει 5 προνυμφικά στάδια, της νύμφης και του τέλειου εντόμου. Το θηλυκό γεννά τα ωά του γύρω από δύο τρείς τέσσερεις βελόνες ή μικρά κλαδάκια. Μετά την εκκόλαψη των ωών οι νεαρές προνύμφες 1ου σταδίου αρχίζουν και τρέφονται από τις πευκοβελόνες που αποκτούν καφετί χρωματισμό και εμφανίζονται μικρές φωλιές με αραιά νήματα. Η προνύμφη 4ου σταδίου σχηματίζει τη χαρακτηριστική τελική φωλιά. Οι προνύμφες από 3ου σταδίου και μετά δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο εξαιτίας μιας πρωτεΐνης, την οποία παράγουν και εκλείουν από τις νύσσουσες τρίχες που φέρουν στο σώμα τους. Η προνύμφη 5ου σταδίου αφού ολοκληρώσει την ανάπτυξη της μετακινείται ομαδικά η μία πίσω από την άλλη δημιουργώντας μακριές σειρές και οδηγούνται για νυμφοποίηση μέσα στο έδαφος σε βάθος 5-10 εκ. όπου και παραμένουν, σχεδόν όλο το καλοκαίρι μέσα σε βομβύκιο στο οποίο μεταμορφώνεται σε χρυσαλίδα. Το τέλειο έντομο εμφανίζεται περίπου Αύγουστο -Σεπτέμβριο. Καταλληλότερη εποχή για την έναρξη του ψεκασμού ενάντια στις προνύμφες του εντόμου είναι η χρονική περίοδος μεταξύ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, πριν οι προνύμφες 1ου σταδίου σχηματίσουν στα δέντρα τις πρώτες φωλιές.

Θα ψεκαστούν ανά δημοτική ενότητα οι παρακάτω περιοχές:

Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας το άλσος των Αγίων Αποστόλων, όπου υπάρχουν πεύκα μέχρι την μύτη του ακρωτηρίου, όπου σταματά η βλάστηση των δέντρων και εμφανίζεται φρυγανώδης βλάστηση, καθώς και τα πεύκα που υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην παραλία (μικρά και μεγάλα πεύκα),στο Νηπιαγωγείο Σταλού τα πεύκα της αυλής και τα πεύκα κατά μήκος της οδούς Οσίας Ειρήνης ,έξω από το κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού οδός Μ. Αντύπα.

Δημοτική Ενότητα Χανίων άλσος Αγίου Ματθαίου και γύρω δρόμοι, Ιερατική Σχολή, Τάφοι Βενιζέλων, άλσος Προφήτη Ηλία, Πολυκλαδικό σχολείο αύλειος χώρος και το άλσος που το περιβάλλει , Σόδυ οι στροφές του δρόμου , οδός Παναγιώτη Φιωτάκη 10 Σόδυ, αλσύλλιο δημοτικών σφαγείων,7ο Γυμνάσιο και 9ο&10ο Δημοτικό σχολείο ,οδός Ακρωτηρίου , Εθνικής Αντιστάσεως ,Βερνάδου, Δαγκλή,-πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Αγία Μαγδαληνή κήπος, Αγία Φωτεινή κοιμητήριο , η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Μόντε Βάρδια περιοχή Αγίου Ιωάννη (8ο Δημοτικό σχολείο και πευκώνας ,εργατικές κατοικίες, ειδικό σχολείο,Πρεβαντόριο και άλσος αυτού που καταλήγει στην οδό Δεληγιανάκηδων, Δεξαμενή κλπ , περιοχή Δικαστηρίων, οδός Κ. Μαλλινού τα πεύκα που έρχονται μέσα από το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, Δημοτικός Κήπος και εργατικές κατοικίες Λενταριανών, δασάκι, 2o Δημοτικό σχολείο, Πάρκο Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, οδός Μουστεράκηδων & Φούμηδων Νέα Χώρα.

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, περιοχή Κορακιών, μοναστήρι αδιέξοδο αριστερά, Κουμπελή σχολείο, δίπλα στο Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών, δρόμος Κουνουπιδιανών προς Πιθάρι (προς Δημαρχείο), οδός Ευαγγελιστρίας πίσω από την Αριστοτέλους, Παζινός – δρόμος προς το χωριό (σχολείο), Μαράθι-Λουτράκι,Στέρνες (πίσω από το σχολείο), στον δρόμο προς Περβολίτσα, Μουζουράς (σχολείο),δρόμος προς Αγία Τριάδα, σούπερ μάρκετ Νέα Αγορά, δρόμος Κουνουπιδιανών προς Άγιο Ονούφριο, οδός Πύργου και πάροδος αλσύλιο (Κουνουπιδιανά), Άγιος Ονούφριος οικισμός όλοι οι δρόμοι και προς τον οικοδομικό συνεταιρισμό Αγίου Ονουφρίου στην οδό Γαλανάκη, Άγιο Ονούφριο δασάκι απέναντι από το λιμανάκι 1η Πάροδος Νιάρχου, Στέρνες (μεγάλο δάσος εκτός του χωριού),Τερσανάς , Χωραφάκια – εκκλησία Αγ Νικολάου, σχολείο Αρώνι, πλατεία Καθιανών, Καμπάνι – πλατεία – πολιτιστικός σύλλογος, Πλακούρες πλατεία κλπ γύρω–διάσπαρτα πεύκα σε όλο το χωριό, δρόμος προς αεροδρόμιο, Χορδάκι, δρόμος Κουνουπιδιανών Καλαθά –Χωραφάκια (πολλά πεύκα σε όλη τη διαδρομή), Καμπάνι-περιοχή Εφτάστομη-πολλά πεύκα, Καμπάνι –περιοχή Φρασκί –πολλά πεύκα σε κατοικήσιμη περιοχή ,Καμπάνι –περιοχή απέναντι από τον κόμβο του Σκοπευτηρίου-πολλά πεύκα στο δρόμο, Καμπάνι-περιοχή στη βορεινή πλευρά του πολιτιστικού συλλόγου-πολλά πεύκα σε κατοικήσιμη περιοχή Δημοτικό σχολείο Αρωνίου, άλσος Αρωνίου, Στέρνες ,Νεκροταφείο Αργουλιδέ.

Δημοτική Eνότητα Ελευθερίου Βενιζέλου : παιδικός σταθμός Ελευθερίου Βενιζέλου Νεροκούρου 112 Άγιοι Σαράντα , Δημοτικό σχολείο Νεροκούρου και μουσείο Σχολικής Ζωής μαζί με το περιφραγμένο αλσύλιο. Ένα δέντρο στο αδιέξοδο του παράλληλου δρόμου της εθνικής οδού Μουρνιών στο δρόμο απέναντι από το <<Εν κήπω>>,Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο αύλειος χώρος και τα πεύκα του αίθριου που βλέπουν στο φυσιοθεραπευτήριο .

Δημοτική Ενότητα Σούδας: Α΄ Παιδικός σταθμός Σούδας Εθν. Βενιζέλου 4, Β΄ Παιδικός Σταθμός, Γ΄ Παιδικός Σταθμός, Οικισμός Ναυστάθμου και Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου Κρήτης.

Δημοτική Ενότητα Θερίσου :πεύκα έξω από την δεξαμενή του ΤΟΕΒ στην Αγιά.

Ο ψεκασμός θα γίνει με το βιολογικό σκεύασμα Bacillus thuringiesis. Ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί περίπου Οκτώβριο-Νοέμβριο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τα ευρήματα των δειγματοληψιών που θα γίνουν από τον ανάδοχο του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εργασία του ψεκασμού θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με το τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων, θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας που ορίζει η νομοθεσία σύμφωνα με το ΕΤΕΠ 10-06-05-00 .Το πρόγραμμα ψεκασμού θα γνωστοποιείται στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος δύο ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα του ψεκασμού απαραίτητα. Σε όλα τα πολυσύχναστα σημεία όπως στα σχολεία (παιδικοί σταθμοί, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), τις πλατείες και στο άλσος των Αγίων Αποστόλων, στην παιδική χαρά και το γύρω δρόμο που την περιβάλλει, καθώς και το κομμάτι του Ακρωτηρίου στη Χρυσή Ακτή που καταλήγει στο παλιό <<Πλωτό>> θα γίνει επανάληψη του ψεκασμού μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του ψεκασμού σε όλο το Δήμο. Τα δέντρα έχουν μεγάλο ύψος και χρειάζεται πιεστικό με υψηλή πίεση περίπου 20 atm και άνω, ώστε να στέλνεται το ψεκαστικό παρασκεύασμα σε όλη την κόμη του δέντρου και να το λούζει πολύ καλά μέχρι πλήρης απορροής. Συμπληρωματικά και όπου χρειαστεί σε σχολεία ή σε πάρκα ή σε πολυσύχναστα σημεία θα γίνει με την εμφάνιση της φωλιάς των εντόμων , κόψιμο και κάψιμο αυτής. Είναι σημαντικό η μηχανική καταπολέμηση να γίνει πριν εγκαταλείψουν οι προνύμφες τις φωλιές. Επίσης, όπου υπάρχει βροχή μετά τον ψεκασμό θα γίνει επανάληψη του ψεκασμού.

Θα ψεκαστούν από 6000 έως 8500 δέντρα περίπου. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν είκοσι ημέρες για την ολοκλήρωση του ψεκασμού, θα πέσουν 94 tn ψεκαστικού παρασκευάσματος περίπου, 4-5 βυτία του τόνου την ημέρα. Κόστος φαρμάκου μέση τιμή 45€ ανά τεμάχιο των 500gr. Κόστος εντομοκτόνου φαρμάκου 47χ45€= 2115 € μαζί με τον ΦΠΑ. Ψεκαστικό μηχάνημα, οδηγός και εργάτης για το ψέκασμα και την μηχανική καταστροφή της φωλιάς των εντόμων, όπου αυτό χρειαστεί, υπολογίζεται όπως φαίνεται παρακάτω:

94tnΧ75€/tn=7.050€ μαζί με τον ΦΠΑ.

Υπολογίζεται ότι για την καλύτερη πραγματοποίηση της συλλογής των φωλιών των εντόμων από τα πολύ ψηλά πεύκα (μηχανική καταπολέμηση) προβλέπονται 12 ώρες γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, ώστε να κοπούν οι φωλιές των εντόμων και να καταστραφούν, (ώρες απασχόλησης γερανού με χειριστή 12hx65€ /h=780€) . Το κόστος συνολικά των ψεκασμών καθώς και η μηχανική αντιμετώπιση όπου χρειαστεί, για την προστασία των πεύκων μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακόσιων σαράντα πέντε ευρώ 9945,00€. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μηχανήματα και εργασία για την υλοποίηση της υπηρεσίας του ψεκασμού και της μηχανικής καταπολέμησης, της συλλογής και καταστροφής της φωλιάς των εντόμων. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Θεωρήθηκε

Ο Προιστάμενος της Δ/νσης Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Περιβάλλοντος Πρασίνου ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ

& Καθαριότητας ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Στέλιος Σταματουλάκης

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Φυτοπροστασία – ψέκασμα δέντρων”,

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (Ι.Κ.Α., ΕΦΚΑ)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

6. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων