main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

28/03/2019, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 28 / 03 / 2019

Α.Π.: 14482

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στον Κ.Α. 20-6662.026 του οποίου προβλέπεται πίστωση 24.000,00€ για «Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδοφωτισμού Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 3. Το υπ’ αριθμό 8932/26-02-2019 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας

 4. Το υπ’ αριθμό 9553/28-02-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας

 5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας

 6. Την υπ’ αριθμό 11141/08-03-2019 (Α-627) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 24.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.026 για την κάλυψη της

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας, αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια) για τις ανάγκες συντήρησης και επέκτασης των Δημοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρακάτω λίστα:

 

 

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

E1VV- U 3 * 1,5 mm2

ΝΥΥ 3 X 1,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

1.500

2

E1VV - U 3 * 2,5 mm2

ΝΥΥ 3 X 2,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

2.000

3

E1VV - U 3 * 4 mm2

ΝΥΥ 3 X 4 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

2.000

4

E1VV - U 5 * 2,5 mm2

ΝΥΥ 5 X 2,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

2.500

5

E1VV - U 5 * 4 mm2

ΝΥΥ 5 X 4 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

5.000

6

Η05VV-F 3 * 1,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

1.500

7

Η05VV-F 3 * 2,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

2.000

8

H03VV-F 3 * 0,75 mm2

NYLHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

3.000

9

H07V- K 1 * 4 mm2 ΜΑΥΡΟ

NYAF 1X4 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

10

H07V- K 1 * 6 mm2 ΜΑΥΡΟ

NYAF 1X6 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

11

H07V- K 1 * 10 mm2 ΜΑΥΡΟ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

12

H07V- K 1 * 4 mm2 ΚΑΦΕ

NYAF 1X4 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

13

H07V- K 1 * 6 mm2 ΚΑΦΕ

NYAF 1X6 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

14

H07V- K 1 * 10 mm2 ΚΑΦΕ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

15

H07V- K 1 * 4 mm2 ΓΚΡΙ

NYAF 1X4 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

16

H07V- K 1 * 6 mm2 ΓΚΡΙ

NYAF 1X6 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

17

H07V- K 1 * 10 mm2 ΓΚΡΙ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

18

H07V- K 1 * 4 mm2 ΜΠΛΕ

NYAF 1X4 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

19

H07V- K 1 * 6 mm2 ΜΠΛΕ

NYAF 1X6 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

20

H07V- K 1 * 10 mm2 ΜΠΛΕ

NYAF 1X10 mm2

ΕΛΟΤ 563, HD 21.3

100

 

 • Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύμβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται µε τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό.

 • Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός προστασίας στα καλώδια, πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη από το χρωματιστό τους, σύμφωνα µε τα Πρότυπα ΕΝ 60446 και ΕΛΟΤ ΗD 308 (διπλός χρωµατισµός πράσινο / κίτρινο για τον αγωγό προστασίας, χρώµα ανοιχτό µπλε για τον ουδέτερο.

 • Τα εν λόγο υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 • Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου μας και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

Υπόψη κας Γουμενάκη

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

6. Ότι άλλο αναφέρεται / απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 


 

 

#Ανακοίνωση,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων